Tin An ninh quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3

Sáng ngày 11/92018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho 35 học viên là trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; cán bộ chủ chốt, Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn; trưởng, phó các khoa, phòng của trường Cao đẳng nghề; hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT trên địa bàn huyện.

 

 

  Dự lớp học có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - UV BTV HU - PCT UBND huyện. Trong thời gian 12 ngày (từ 11/9 đến 22/9/2018), các học viên sẽ được truyền đạt 14 Chuyên đề cơ bản về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung cơ bản Luật dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1…

 Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cho các học viên nắm vững các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận, thực tiễn, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh./.

Nguyên Vũ

 

 
12/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)