Thời sự tổng hợp

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, khóa II năm 2018

Sáng ngày 11/9/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II, năm 2018 cho hơn 60 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện

 

 Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao đổi nội dung chuyên đề với học viên tại lớp học.

 

Trong thời gian 07 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                Đây là những nội dung hết sức quan trọng cho đảng viên mới, trên cơ sở đó, mỗi đảng viên được kết nạp sẽ có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thu Hằng

 

 
12/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)