Thời sự tổng hợp

Bình Xuyên 20 năm một chặng đường phát triển

Bình Xuyên là huyện có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, đủ ba địa hình: đồng bằng, trung du và miền núi, có tiềm năng đất đai và lực lượng lao động dồi dào, thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; nhân dân cần cù lao động, một lòng theo Đảng, đoàn kết xây dựng quê hương. Nơi đây, vào tháng 10-1933, Chi bộ Đảng đồn điền Tam Lộng được thành lập, là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, sự ra đời chi bộ Đảng đánh dấu mốc son lịch sử trong phong trào cách mạng của huyện Bình Xuyên và tỉnh Vĩnh Phúc. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thời kỳ nào, vùng đất Bình Xuyên cũng có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần làm rạng danh trang sử hào hùng của quê hương Vĩnh Phúc. Thực hiện Nghị định số 36/98/NĐ-CP ngày 9/6/1998 của Chính phủ về việc chia tách huyện Tam Đảo thành hai huyện Bình Xuyên và Tam Dương, ngày 01/9/1998, huyện Bình Xuyên được tái lập là sự kiện trọng đại, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 Nhìn lại chặng đường 20 năm từ ngày tái lập đến nay, Bình Xuyên đã có một bước tiến dài trong quá trình phát triển. Khi mới tái lập, Bình Xuyên có 14 xã, thị trấn (Ngày 09/12/2003, theo Nghị định số 153/2003/NĐ-CP, huyện Tam Đảo được thành lập, xã Minh Quang được tách ra về huyện Tam Đảo, Bình Xuyên còn lại 13 xã, thị trấn); diện tích đất tự nhiên có 14.847,31ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 70,77%, đất phi nông nghiệp chiếm 28,81%, còn lại đất chưa sử dụng chiếm 0,42%; dân số 116.731 người; tổng số người trong độ tuổi lao động là 59.300 người, chiếm 51% dân số. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nền kinh tế của huyện. Tổng thu ngân sách 6,6 tỷ đồng; cơ sở hạ tầng yếu kém, thiết chế văn hóa nghèo nàn.

Sau 20 năm tái lập, huyện Bình Xuyên đã phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, từ một huyện thuần nông, năm 2018 ngành công nghiệp - xây dựng đã chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của huyện. Đến nay, huyện có 06 khu công nghiệp; 02 cụm công nghiệp, với 1.127 doanh nghiệp (141 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu hút trên 30.000 công nhân đang làm việc); ngành công nghiệp - xây dựng trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giá trị sản xuất; giá trị sản xuất trên địa bàn năm 1999 đạt 225. 374 triệu đồng, đến năm 2017, giá trị sản xuất đạt 47.591,5 tỷ đồng. Năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 1.158 tỷ đồng (tăng 144 lần so với năm 2000); chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi ngân sách.

 

Toàn cảnh khu công nghiệp Bình Xuyên

Nhiều công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện đã được đầu tư làm thay đổi toàn bộ diện mạo của huyện, hạ tầng công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ. Toàn huyện hiện có 78,7 km quốc lộ và tỉnh lộ; 37,1 km huyện lộ; 431,94 km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm; 158,53 km đường giao thông nội đồng được bê tông hoá; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; mạng lưới viễn thông được phủ sóng toàn huyện, đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo thuận lợi cho công nghiệp phát triển, phù hợp với định hướng, yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nhờ đó diện mạo đô thị, nông thôn đã thay đổi cơ bản, ngày một khang trang hơn, 10/10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015, Bình Xuyên là một trong hai huyện của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, 20 năm qua, Bình Xuyên đã đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được thực hiện tốt ở các địa phương, đơn vị; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 59 trường học và 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trung tâm học tập cộng đồng, hội khuyến học hoạt động có hiệu quả. Trong 20 năm, toàn huyện có 2.461 học sinh giỏi cấp tỉnh, 4.475 học giỏi cấp huyện, 02 học sinh đạt huy chương vàng quốc tế và 65 giải quốc gia, trong đó có 13 học sinh đạt huy chương vàng; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS năm học 1998 - 1999 đạt 97,53% đến năm học 2017 - 2018 tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 99,03%, tuyển vào THPT đạt 76,5%; toàn huyện có 54/55 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (trong đó 5 trường đạt chuẩn mức độ 2), đạt 98,2%; có 25/55 trường được công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 45,5%; số lượng học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vừa đầu tư, vừa xã hội hóa công tác văn hóa; huyện Bình Xuyên đã tạo được phong trào quần chúng sôi nổi từ các làng, xã, thị trấn đến tất cả các cơ quan, đơn vị. Phong trào thể dục, thể thao ngày càng được khơi dậy, phát triển; đến nay, toàn huyện có 38 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng, trên 100 câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh; 100% các xã thị trấn có trung tâm văn hóa, đài truyền thanh,147/151 có nhà văn hóa đạt tỷ lệ 97,4%,100% số hộ có phương tiện nghe nhìn... góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 1999, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 50%, đến năm 2017 đạt 87%; 140/151 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 92,7%; 64/94 đơn vị văn hóa, đạt 68%; 100% số thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê duyệt.

 

Sự nghiệp y tế luôn được ưu tiên đầu tư, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, công tác vệ sinh phòng bệnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, các dịch bệnh nguy hiểm được khống chế kịp thời, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế dần được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, bình quân có 06 bác sỹ/1vạn dân, toàn huyện có 13/13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 99% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

 

Bình Xuyên là một trong hai huyện của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ
công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các việc giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Xuyên thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; bình quân mỗi năm giới thiệu việc làm cho 2.000 đến 2.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Nhờ đó công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt được kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo năm 1998 là 12,6%, hộ đói 2,7%; đến năm 2017 giảm xuống còn 2,09%, hộ cận nghèo còn 2,49%, không còn hộ đói.

Để tổ chức thực hiện tốt phương châm chiến lược của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong những năm qua, ngoài việc tập trung mọi nỗ lực để phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện luôn chú trọng củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ dân chủ ở cơ sở và cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, qua đó tạo sự đồng thuận trong Đảng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, với chủ trương chỉ đạo hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; huyện đã tập trung, bám sát thực tiễn cuộc sống, giúp cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc trong nội bộ nhân dân; trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân, coi đây là khâu quan trọng có tính quyết định tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối với cấp xã, thôn, tổ dân phố; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định và hoạt động hiệu quả theo đúng kế hoạch.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2002); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2004), Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2008), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2013); Tỉnh ủy tặng cờ thi đua cho Đảng bộ huyện đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (năm 2012)...

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, lao động cần cù của cha anh; đặc biệt là những thành tựu của 20 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày tái lập, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra Nghị quyết với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức cao. Phát triển kinh tế toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với phát triển văn hóa; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; lấy văn hóa làm nền tảng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí; làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp. Phấn đấu đến năm 2020 huyện Bình Xuyên trở thành đô thị loại IV.

 

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn
 

 

 

 

30/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)