Thời sự tổng hợp

Huyện ủy tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW; Nghị quyết 22-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 27/6/2018, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/5/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

             Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Duy Đông – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện; các đồng chí phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị đã được Ban thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, kịp thời. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội có sự phân công chặt chẽ, cụ thể, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tham mưu của Đảng, các ngành và với cấp ủy cơ sở. Về nhân sự cấp ủy khóa mới đã bám sát tiêu chuẩn và có cơ cấu, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn số 13 – HD/TU, ngày 27/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự, mở rộng dân chủ, thực sự khách quan, đánh giá đúng năng lực, uy tín cán bộ, đảm bảo cơ cấu nữ, tuổi trẻ, đổi mới không dưới 1/3 so với cấp ủy khóa cũ. Vì vậy Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra.

 Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về "Xây dựng chỉnh đốn Đảng", Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xây dựng các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, Đảng bộ có 68 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 09 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2008. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng được quan tâm chú trọng. Từ năm 2015 đến hết 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ đã kết nạp mới 625 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.300 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỉ cương, kỉ luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình. Nhiều tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Tổ chức bộ máy được bố trí, sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở chi bộ có ít đảng viên và lâu năm không kết nạp được đảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện tự phê bình và phê bình trong tổ chức cơ sở đảng...

 

Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - PBT, Chủ tịch UBND duy trì phần thảo luận tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Đông – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thờităng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Củng cố, xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh; quan tâm phát triển đảng viên mới. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

 

 

Nguyên Vũ

27/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)