Thời sự tổng hợp

HĐND huyện thông báo kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế chính và quy định về cơ sở vật chất văn hóa.

Ngày 21/6/2018, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị thông báo kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách và quy định về cơ sở vật chất văn hóa của Trung tâm VH-TT cấp xã và Nhà VH- Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến nay. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi -PBT Thường trực HU - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đc Nguyễn Ngọc Phi- Phó Bí thư TTHU- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị .

 

Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho lĩnh vực VH-TT nói chung và việc thực hiện cơ chế, chính sách và quy định về cơ sở vật chất văn hóa của Trung tâm VHTT cấp xã và Nhà VH - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện nói riêng luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong thực hiện cơ chế hỗ trợ bồi thường GPMB, huyện đã chi trả 18,671 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho 15,51ha đối với Trung tâm VH xã và 6,435 tỷ đồng giải phóng 5,53 ha đất đối với nhà VH thôn, tổ dân phố. Đối với việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, đã thực hiện với tổng kinh phí 39,799 tỷ đồng cho 10 trung tâm VH-TT cấp xã; 89 Nhà VH thôn, tổ dân phố đã được nhận hỗ trợ 37,742 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo sữa chữa, nâng cấp; 104 thôn ở 10 xã nhận hỗ trợ xây dựng sân thể thao đơn giản từ ngân sách tỉnh với tổng kinh phí 2,080 tỷ đồng; 44 nhà VH thôn, tổ dân phố được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí 1,82 tỷ đổng từ ngân sách tỉnh.

                Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ trong thời gian qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt trong việc thực hiện cơ chế chính sách, quy định về cơ sở vật chất của TTVH cấp xã, Nhà VH thôn, TDP đạt được một số kết quả quan trọng. Hệ thống thiết chế VH của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân để có nơi sinh hoạt cộng đồng góp phần thúc đẩy phát triển các phong trào TDTT, VHVN từ đó nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu UBND huyện cần giải trình rõ một số các vấn đề về: Quy hoạch; Công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; Việc thực hiện chính sách và quy định về xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa thể thao.

                                                                                                                      Thùy Khánh                                 

 

 
21/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)