Thời sự tổng hợp

Bàn giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ trực thuộc Phòng Y tế huyện về Trung tâm Y tế huyện quản lý

Ngày 31.5.2018, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trực thuộc Phòng Y tế huyện về trực thuộc Trung tâm Y tế huyện quản lý. Dự hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV, PCT UBND huyện; một số phòng chuyên môn có liên quan.

 

 

UBND huyện bàn giao TT DS KHHGĐ về TT Y tế huyện.

 

Hội nghị đã thông qua “Quyết định chuyển giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Phòng Y tế cấp huyện về trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện quản lý” của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, UBND các huyện có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các trang thiết bị đang phục vụ nhiệm vụ công tác của Trung tâm DS-KHHGĐ cho Trung tâm Y tế huyện quản lý; thành lập Phòng DS-KHHGĐ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện để làm nhiệm vụ về công tác DS-KHHGĐ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ, việc bàn giao này là cụ thể hóa Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm DSKHHGĐ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, đại diện UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Dân số tỉnh đã tiến hành ký biên bản bàn giao.

 

 

                                                                                   Thùy Khánh

04/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)