Thời sự tổng hợp

Liên đoàn lao động huyện Bình Xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, những năm qua, Liên đoàn lao động huyện Bình Xuyên đã khẳng định vai trò tổ chức đại diện, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

 Hiện Liên đoàn lao động huyện đang quản lý trực tiếp 101 công đoàn cơ sở với trên 4.800 đoàn viên, trong đó lao động nữ chiếm trên  49%.  Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở và vì người lao động, hằng năm, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp như: Việc thực hiện quy chế dân chủ, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đến nay, 100% các đơn vị hành chính tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; trên 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Đặc biệt, trên 86% doanh nghiệp đã xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

 

Công đoàn TNHH Shin Myeong Vina, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên luôn quan tâm,
giúp công nhân lao động yên tâm làm việc

 

 

Các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo cải thiện đời sống tinh thần của công nhân viên chức lao động nghèo được đẩy mạnh. 5 năm qua, Liên đoàn lao động huyện đã vận động ủng hộ xây dựng được 15 nhà tình nghĩa, hỗ trợ và xét trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất cho hàng trăm công nhân viên chức lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi trên địa bàn; hỗ trợ xã Đạo Đức làm đường giao thông với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

Nhận thức sâu sắc được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào thi đua trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của từng đơn vị, tạo khí thế hăng say trong lao động, sản xuất. Giai đoạn 2013-2018, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hàng trăm trăm sáng kiến cải tiến có giá trị được áp dụng vào sản xuất, nhiều đề tài, công trình, sản phẩm mới được thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng cao và từng bước trẻ hoá. Từ năm 2013 đến nay, Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho trên 600 lượt cán bộ công đoàn; trên 700 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 569 cán bộ, đoàn viên được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 286 đồng chí được cử đi học tập nâng cao trình độ chính trị...Hằng năm có 80% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc đạt, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu, kém.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cũng như hoạt động công đoàn phát huy được hiệu quả, thời gian tới,  Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh

 
18/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)