Thời sự tổng hợp

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy - Huyện Đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018

Sáng ngày 15/5/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018 cho gần 100 học viên là Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư chi đoàn nông thôn, cán bộ phụ trách công tác Đoàn cơ sở.

 

 

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018

 

Trong thời gian 4 ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên được học tập các chuyên đề như: Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam-người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; Kỹ năng công tác Đoàn, Đội; Học tập chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đoàn thanh niên ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                        Thùy Khánh

 

                                                       

19/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)