Tin An ninh quốc phòng

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ngày 27/4/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2018

 

        Năm 2018, hội đồng NVQS các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng Luật NVQS. Thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước như: Đăng ký quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách, tổ chức khám sức khỏe và thực hiện đúng “3 bình cử, 4 công khai”. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp Luật Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, Luật và các văn bản về giáo dục quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Năm 2018, toàn huyện có 215 thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, rút kinh nghiệm cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo.

 

Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - PBT, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNV quân sự huyện ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng NVQS cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tuyển quân năm 2018. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức trong toàn dân, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt pháp luật cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành các văn bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự như Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong Hội đồng khám NVQS trước khi khám tuyển tại địa phương; kết hợp với xử lý vi phạm luật nghĩa vụ quân sự; Đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật trong công tác tuyển quân.

 

 

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

 

 

Nguyên Vũ
29/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)