Tin kinh tế

Kho bạc Nhà nước huyện Bình Xuyên: Kiểm soát chi đầu tư công đảm bảo đúng quy định

Hoạt động trên địa bàn huyện Bình Xuyên, địa phương đang phát triển khá năng động, với nhiều dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) thời gian qua, Kho bạc Nhà nước huyện Bình Xuyên (KBNNBX) đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi đầu tư công (CĐTC), trên cơ sở nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đúng quy định. CĐTC là nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nguồn vốn đầu tư công từ NSNN đóng vai trò chủ đạo và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư của toàn xã hội, chủ yếu tập trung đầu tư cho các công trình hạ tầng công cộng, an ninh, quốc phòng... do vậy, việc kiểm soát CĐTC sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quản lý, sử dụng NSNN, đáp ứng các mục tiêu phát triển đã đề ra.

 

Cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Bình Xuyên làm thủ tục giải ngân nguồn vốn cho các dự án đầu tư công. Ảnh Thế Hùng

Công tác kiểm soát CĐTC trên địa bàn huyện Bình Xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên, Giám đốc KBNN huyện Bình Xuyên, hiện nay, công tác CĐTC trên địa bàn còn khá nhiều vấn đề cần khắc phục. Đó là tình trạng hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình dự án còn chậm, phải sửa đổi, bổ sung nhiều; một số dự án chậm tiến độ dẫn đến việc thanh toán vốn bị dồn khối lượng vào cuối năm…

Nguyên nhân chủ yếu là do các văn bản, chế độ chính sách trong CĐTC có nhiều và thường xuyên thay đổi; trình độ năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là ở cấp xã và khối các trường học; một số dự án khó khăn về mặt bằng khiến tiến độ thi công không đạt theo kế hoạch, các chủ đầu tư không có khối lượng công việc hoàn thành nên không thể thanh, quyết toán…

Để hạn chế tình trạng trên, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm soát CĐTC, KBNN huyện Bình Xuyên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợicho các đơn vị trong quá trình giao dịch với kho bạc.

Chủ động thực hiện kiểm soát các khoản CĐTC trên cơ sở kiểm soát đúng chế độ quy định, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, trình tự thủ tục hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán đảm bảo việc giải ngân vốn được nhanh chóng, chính xác.

Đơn vị thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn và tự đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; quán triệt tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ thanh, quyết toán và gây phiền hà, khó khăn cho các đơn vị trong quá trình giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán khi có khối lượng công việc đã hoàn thành, tránh để tình trạng dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Đặc biệt từ tháng 10/2017, thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi của ngành kho bạc, tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN huyện Bình Xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của đề án; tổ chức bố trí, sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ làm công tác kiểm soát chi; công khai quy trình, hồ sơ, thời gian kiểm soát chi; thông báo cụ thể tên công chức làm công tác kiểm soát chi đến các đơn vị để thuận lợi trong quá trình giao dịch…

Nhờ vậy, công tác kiểm soát CĐTC trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Năm 2017, KBNN huyện Bình Xuyên đã thực hiện kiểm soát chi và giải ngân cho 38 dự án, công trình ngân sách cấp huyện với tổng số tiền gần 183 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch; 18 dự án, công trình ngân sách cấp xã, tổng số tiền gần 69 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Quý I/2018, KBNN huyện Bình Xuyên đã kiểm soát chi và giải ngân tổng số tiền trên 47 tỷ đồng cho 33 công trình, dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã, đạt 27% kế hoạch năm, đảm bảo yêu cầu đề ra. Tất cả các khoản chi đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đúng theo quy định, định mức chi và không để xảy ra sai sót.

 Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

 

 

22/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)