Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Bá Hiến khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 27/12/2017, HĐND xã Bá Hiến tổ chức kỳ họp thứ 4¬ khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c Nguyễn Duy Thiêm – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

              Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán thu, chi năm 2018; Ủy ban MTTQ xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã. Cũng tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp và các ngành có liên quan trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề như: sản xuất nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội....

Kỳ họp thứ 4 HDND xã Bá Hiến, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong năm, Hội đồng nhân dân xã Bá Hiến đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Qua giám sát cho thấy, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện các mục tiêu KT - XH - AN - QP đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đã đề ra, kinh tế của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%; các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh… Với những kết quả đạt được, năm 2017, tổng thu của xã ước đạt trên 33 tỷ đồng, tổng chi ước đạt xấp xỉ 26 tỷ đồng.

HĐND xã báo cáo kết quả giám sát năm 2017.

 

Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân xã đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018. Đồng thời, thông qua mội số Nghị quyết về Chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng nhân dân xã; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2018; Phê chuẩn quyết toán Ngân sách xã năm 2017 và chuyển nguồn ngân sách xã, bổ sung dự toán ngân sách chi năm 2018.

 
Nguyên Vũ
02/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images