Tin An ninh quốc phòng

Ban CHQS huyện tổ chức Đại hội quân nhân, nhiệm kỳ 2018 - 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức Đại hội quân nhân nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2016 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019.

 

Lãnh đạo Ban CHQS huyện phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội bỏ phiếu bầu 05 đồng chí vào BCH khóa mới

 

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Công tác huấn luyện, tuyển quân bảo đảm kế hoạch đề ra; Đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên nề nếp... Đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, giúp cho mọi quân nhân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ; 100% Chi, Đảng bộ tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hội đồng quân nhân còn luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia theo quy định, kết quả tăng gia đạt 126%/năm; Tích cực, chủ động củng cố, tu sửa doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp…Qua bình xét đảng viên hàng năm, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.. 

 

Các đồng chí trong BCH khóa mới ra mắt Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện ghi nhận Hội đồng quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quân nhân tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực; xây dựng lực lượng vũ trang huyện xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc. 
Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2018 – 2019 và bầu 01 đồng chí làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân.    
 
Nguyên Vũ  
 
28/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images