Tin kinh tế

Bình Xuyên: Tập trung các giải pháp giảm thất thu ngân sách

Để thực hiện hiệu quả công tác thu thuế, thu hồi nợ thuế, góp phần giảm thất thu ngân sách nhà nước( NSNN), UBND huyện Bình Xuyên đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế. Sau hơn 2 tháng , huyện đã thu được trên 71 tỷ đồng tiền thuế, trong đó các khoản thu chậm nộp thuế là trên 503 triệu đồng.

 

Công ty cổ phần Prime Yên Bình là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách huyện Bình Xuyên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chống thất thu NSNN, hạn chế tối đa tình hình nợ thuế trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm 2017, Chi cục Thuế Bình Xuyên đã xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể, giao cho từng bộ phận, từng đội căn cứ thực hiện.
Ông Đặng Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Bình Xuyên cho biết: Thực hiện công tác chống thất thu thuế, đôn đốc thu nộp ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, điều quan trọng nhất, cùng với việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người nộp thuế, rất cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành liên quan.
Việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế trên địa bàn huyện Bình Xuyên là thật sự cần thiết, Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên trực tiếp làm trưởng ban, các thành viên trong Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác thu thuế như: Chi cục Thuế, Công an huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn… trên địa bàn huyện.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, với phương châm: “mắc đến đâu, giải quyết đến đó”, công tác đôn đốc, thu nộp thuế trên địa bàn huyện Bình Xuyên trở nên thuận lợi, đạt hiệu quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch.
Theo báo cáo của Chi cục Thuế Bình Xuyên, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Bình Xuyên đến hết tháng 11/2017 đạt hơn 454 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch thu thuế năm 2017 và vượt 102% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó thu khác ngân sách có mức tăng cao nhất đạt trên 70 tỷ đồng; số thu lớn nhất là thu tiền thuế thuê đất đạt 171 tỷ đồng, tăng 952% chỉ tiêu giao năm 2017, tăng 622% so với cùng kỳ.
Một số khoản thu thuế tăng đột biến so với năm 2016 chủ yếu do Công ty TNHH KCN Thăng Long nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa trên 55 tỷ đồng; Công ty TNHH Thăng Long nộp tiền thuế đất trên 141 tỷ đồng và Công ty TNHH TOYOTA HIROSHIMA nộp tiền thuế đất với số tiền gần 12 tỷ đồng.
Để hoàn thành tốt công tác thu thuế, Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ, giảm nợ mới phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân để họ đóng thuế đầy đủ; thực hiện cưỡng chế trên tài khoản tại ngân hàng đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng… theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Các thành viên trong Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế được phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với ngành dọc mình đang quản lý để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhằm giúp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế của huyện Bình Xuyên làm tốt việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng và đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế cùng các khoản nợ đọng khác vào NSNN trên địa bàn huyện Bình Xuyên, UBND huyện Bình Xuyên đã thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN và Thu hồi nợ thuế.
Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chống thất thu NSNN;kiểm tra, rà soát tình hình nợ thuế, nợ phí, lệ phí và các khoản thu từ đất đai như: Tiền thuê đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện….
 
 
(Báo VP)
15/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)