Tin An ninh quốc phòng

Giao ban công tác quân sự - quốc phòng huyện Bình Xuyên tháng 10 năm 2017

Chiều ngày 31/10/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quân sự - quốc phòng tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017. Đồng chí Sái Công Bàng – CHT Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

 

Ban CHQS huyện giao ban công tác QS - QP tháng 10 năm 2017

 

 Trong tháng 10 năm 2017, cơ quan quân sự huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Đài quan sát phòng không cấp huyện; Tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp kiêm căn cứ hậu phương tại xã Trung Mỹ; Xây dựng kế hoạch và kiểm tra toàn diện đối với các xã: Quất Lưu, Trung Mỹ, Tân Phong, Sơn Lôi và 2 đơn vị tự vệ: Ban CHQS - UBND huyện và Ban CHQS Công ty TNHH Vigracenra Bá Hiến. Chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn hệ thống thôn đội trưởng; Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn. Rà soát, cấp thẻ cho các Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sỹ quan – Binh sỹ dự bị năm 2017. Thẩm định, xét duyệt 108 bộ hồ sơ cho các đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ và báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của đoàn công tác Bộ tư lệnh quân khu 2. Tại hội nghị, chỉ huy trưởng các xã, thị trấn cũng đã nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương như: công tác tuyển quân, thực hiện công tác nhân sự theo Đề án 01 và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về công tác cán bộ,...

 

Đồng chí Sái Công Bàng - CHT Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị

 

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, kiểm soát quân sự, nắm tình hình cơ sở. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn bổ nhiệm, miễn nhiệm thôn đội trưởng, quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên, quân nhân dự bị quá tuổi. Tổ chức xét duyệt kịp thời cho các đối tượng theo QĐ 49 và QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 
 
 
Nguyễn Hoan
02/11/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images