Chuyên mục riêng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Xuyên.

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN BÌNH XUYÊN

Quyết định phê duyệt KHSD đất năm 2017: 

Chi tiết tại : Content/UpLoads/FileUploads/Quyết định phê duyệt KHSD đất năm 2017(1).pdf

Thông báo công khai KHSD đất năm 2017 : 

Chi tiết tại : Content/UpLoads/FileUploads/Thông báo công khai KHSD đất năm 2017(1).pdf

Báo cáo thuyết minh KHSD đất 2017: 

Chi tiết tại :Content/UpLoads/FileUploads/Báo cáo thuyết minh KHSD đất 2017.doc

Biểu kèm theo báo cáo thuyết minh:

Chi tiết tại : Content/UpLoads/FileUploads/Biểu kèm theo báo cáo thuyết minh(1).xls

04/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images