Tin An ninh quốc phòng

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2017

Sáng 12/9/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 110 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn toàn huyện.

 

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2017

 

Dự lớp học có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo lớp học

 

Trong thời gian 04 ngày, các học viên được  các báo cáo viên của BCHQS huyện truyền đạt 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình hiện nay; bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống DBHB, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và những nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên.
Được trang bị những kiến thức cơ bản về QP-AN, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh./.
 
 
(Nguyên Vũ – TTVH huyện)
13/09/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images