Tin An ninh quốc phòng

Bình Xuyên bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2017

Sáng ngày 29/7/2017, Huyện Bình Xuyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 và trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho 44 học viên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Phạm Văn Sơn - Chính ủy trường Quân sự tỉnh

  

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 3 năm 2017.

 

Trong thời tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu 12 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; chiến lược quốc phòng - an ninh của một số nước có liên quan đến quốc phòng - an ninh của Việt Nam; đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,… Bên cạnh đó, học viên còn được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề bổ trợ và thực hành bắn súng K54. Đây là những kiến thức cần thiết để học viên vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động công tác quốc phòng – an ninh ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lãnh đạo UBND huyện và trường Quân sự tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 19 học viên đạt loại giỏi, 25 học viên đạt loại khá. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh đã trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho các học viên.

Nguyễn Hoan
(Đài TT Bình Xuyên)
31/07/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images