Tin An ninh quốc phòng

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 tại xã Bá Hiến

Ngày 26/7/2017, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Bình Xuyên tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Bá Hiến. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện; Sái Công Bàng – UVBTV Huyện ủy, CHT BCHQS huyện; các đồng chí thành viên BCĐ khung diễn tập huyện.

  

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bá Hiến năm 2017.

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bá Hiến năm 2017 được chia ra làm 3 giai đoạn gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ tăng cường lên cao; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hiện chiến đấu. Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, xã Bá Hiến đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập sát đúng với chức năng, tình hình thực tế, nhiệm vụ và ý định diễn tập của Ban chỉ đạo. Triển khai thực hiện cuộc diễn tập, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bá Hiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể phối hợp chủ động tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, xây dựng các văn kiện chặt chẽ, khoa học và tổ chức tập duyệt theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đồng thời chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho diễn tập, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

Hội nghị UBND xã triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

 

Phát biểu chỉ đạo khung diễn tập, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của xã Bá Hiến trong công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập chiến đấu của các thành phần, lực lượng trên địa bàn xã. Đồng chí cũng khẳng định: Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cho các lực lượng để thuần thục trong chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Đồng thời xem xét, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; các lực lượng, cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt công tác tham mưu cho xã; các cơ quan, ban ngành chức năng của huyện tiếp tục tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ có hiệu quả, đảm bảo sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm ảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương../.

 

Nguyên Vũ  - Đài TT Bình Xuyên

26/07/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images