Cơ quan, tổ chức khác

Hội Người Mù

HỘI NGƯỜI MÙ
I. Thông tin chung
 - Địa chỉ: UBND huyện, khu B – Cầu Các – Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc. 
- Điện thoại: 02113 888 145
- Email: hnmbinhxuyen@gmail.com
 
II. Giới thiệu chung về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
Hội Người mù là tổ chức xã hội đặc thù, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể và tổ chức xã hội. Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc các cấp, là thành viên quốc gia của Hiệp hội Người mù thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 17/4 hàng năm là ngày truyền thống của Hội.
Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của Đảng nhà nước đồng thời động viên người mù chăm lo giúp đỡ nhau về xã hội, văn hóa và nghề nghiệp, tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.
Nhiệm vụ:
+ Giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành điều lệ và nghị quyết của Hội.
+ Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội phát triển tổ chức hội viên.
+ Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết thương yêu chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội.
 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và người mù, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù.
+ Tổ chức và quản lý các cơ sở phục hồi chức năng, dạy  chữ, dạy nghề, quản lý cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập; góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp, dân trí cho hội viên.
+ Đề đạt, kiến nghị với Nhà nước ban hành các chính sách, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức Hội, tích cực tác động để những chính sách đó nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động Hội.
+ Mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mù và kém mắt, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trên thế giới.
+ Cùng với các tổ chức xã hội khác, tích cực đấu tranh bảo vệ hoà bình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn lao động để phòng chống mù loà.
 
III. Lãnh đạo Hội
1. Chủ tịch Hội: Nguyễn Tự Hòe
- Số điện thoại: 0375 622 207
- Gmail: tuhoebx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động của Hội; Chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức, hành chính; công tác tài chính; công tác đối nội, đối ngoại; 
 
2. Phó Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Thìn
- Số điện thoại: 0977 417 819
- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho Chủ tịch Hội; trực tiếp phụ trách công tác lao động sản xuất việc làm và công tác tuyên văn giáo.
 
 
03/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)