Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng
Trình tự thực hiện

 Bước 1. UBND cấp xã nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4. Nhận kết quảtại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

1. Trườnghợp đượcphongtặng:

- Bà mẹViệtNamanhhùnglập bảnkhaicá nhân (MẫuBM1). BảnsaoQuyết địnhphongtặng danhhiệuvinhdựNhà nước “Bà mẹViệtNamanhhùng” gửiỦybannhândâncấpxã.

- Trường hợp bà mẹ đã chết thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);

- Trườnghợpbà mẹ đượcphongtặng nhưng đã chếtmà chưa đượchưởngchế độthì thựchiệntrợcấpmộtlần đốivới đạidiệnthânnhânhoặcngườithờcúng.

2. Trườnghợp đượctruytặng:

- Bà mẹViệtNamanhhùnglập bảnkhaicá nhân (MẫuBM1). BảnsaoQuyết địnhtruytặngdanhhiệuvinhdựNhà nước “Bà mẹViệtNamanhhùng” gửiỦybannhândâncấpxã.

- Trườnghợpbà mẹ đã chếtthì đạidiệnthânnhânhoặcngườithờcúnglậpbảnkhai (MẫuBM2) kèmbiênbảnủyquyền (MẫuUQ).

3. Trườnghợpbà mẹ đượctruytặngnhưng đã chếtmà chưa đượchưởngchế độthì thựchiệntrợcấpmộtlần đốivới đạidiệnthânnhânhoặcngườithờcúngnhư trườnghợpphongtặng.

II. Sốlượnghồsơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2);

- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);

(Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013).

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng

Căn cứ pháp lý

 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007;

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012;

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.