Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật

Bướcc 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tài chính kế hoạch huyện/ thành phố/ thị xã

Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (GTNHS&HTKQ).  Đại diện chủ đầu tư nhận GTNHS&HTKQ và đến lấy kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn. 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hướng dẫn đại diện chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện). Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc các nội dung trong hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản trả lời chuyển chủ đầu tư.

Bước 4: Phê duyệt: Căn cứ báo cáo thẩm định, Chủ tịch UBND huyện/ thành phố/ thị xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bảnđể làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong trường hợp đủ điều kiện.

Bước 5: Báo cáo thẩm định, Quyết định phê duyệt sẽ được gửi trực tiếp cho Chủ đầu tư qua đường công văn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Tài chính- Kế hoạch huyện/thành phố/thị xã 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan; Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có); Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi vàcác văn bản pháp lý liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức  

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND thành phố;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện/Thành phố/Thị xã

 

Lệ phí

Không có. 

Yêu cầu thực hiện

Không có.

 

Kết quả thực hiện

Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
*Nguồn: Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện liên quan đến ngành Kế hoạch đầu tư.