Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND Huyện/Thành phố/Thị xã

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (GTNHS&HTKQ) cho công dân. Công dân nhận GTNHS&HTKQ và lấy kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn. 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hướng dẫn một lần để công dân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND cấp Huyện/Thành phố/Thị xã hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND huyện/thành phố/thị xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

b) Số lượng hồ sơ:    01  bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện/Thành phố/Thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND  Huyện/ Thành phố/ Thị xã

Lệ phí

không 

Yêu cầu thực hiện

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Kết quả thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND Huyện/Thành/Thị ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
*Nguồn: Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện liên quan đến ngành Kế hoạch đầu tư.