Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND Huyện/Thành phố/Thị xã

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (GTNHS&HTKQ) cho công dân. Công dân nhận GTNHS&HTKQ và đến lấy kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn. 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hướng dẫn một lần để công dân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND cấp Huyện/Thành phố/Thị xã hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND huyện/thành phố/thị xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu) (Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập);

- Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập);

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia định (Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề);

- Văn bản xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định).

b) Số lượng hồ sơ:    01  bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện/Thành phố/Thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND  Huyện/ Thành phố/ Thị xã

Lệ phí

 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

Yêu cầu thực hiện

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Các luật chuyên ngành liên quan khác;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
*Nguồn: Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện liên quan đến ngành Kế hoạch đầu tư.