Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu đình chỉ THA
Trình tự thực hiện

- Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

- Cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Cách thức thực hiện

Tại trụ sở cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thoả thuận của các đương sự hoặc văn bản của người được thi hành án yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thi hành án 

Đối tượng thực hiện

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

 

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS.

 

Lệ phí

không

 

Tên mẫu đơn tờ khai

không

Yêu cầu thực hiện

không

Kết quả thực hiện

Quyết định đình chỉ thi hành án

 

Căn cứ pháp lý

 Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.