Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện)
Trình tự thực hiện

- Phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để thi hành án.

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đối chiếu Quyết định THADS của phạm nhân (do cơ quan THADS gửi đến), lập biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ và chuyển cho cơ quan THADS xử lý.

Cách thức thực hiện

Thực hiện trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án;

- Thông tin về nhân thân (số CMND, nơi cấp, ngày cấp).

Thời hạn giải quyết

Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.

Đối tượng thực hiện

Phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ.

 

Cơ quan thực hiện

Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

Lệ phí

Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ.

Tên mẫu đơn tờ khai

Không.

Yêu cầu thực hiện

không. 

Kết quả thực hiện

Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.