Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Đề nghị xác nhận kết quả THA
Trình tự thực hiện

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan THADS xác nhận kết quả thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Đối tượng thực hiện

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS.

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không 

Yêu cầu thực hiện

 Chưa quy định

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Căn cứ pháp lý

 Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.