Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên thủ tục
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Bước 3. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

Bước 4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Hành chính công cấp huyện nơi đăng ký sản xuất, kinh doanh

Lệ phí

30.000đ/lần/người

Tên mẫu đơn tờ khai

a) Đối với tổ chức: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a và 01b quy định tại Phụ lục 4.

b) Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4.

Yêu cầu thực hiện

Không.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: 03 năm kể từ ngày cấp).

Căn cứ pháp lý

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.