Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Đại diện thân nhân người hy sinh làm đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ (Mẫu LS) kèm giấy tờ, tài liệu quy định.                                                                                  Bước 2. Đại diện thân nhân người hy nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND cấp huyện.

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Đại diện thân liệt sỹ nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy báo tử

- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – TB&XH, Bộ Lao động – TB&XH, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử, Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã. > 01 bộ

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ (mẫu LS)
Theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

Yêu cầu thực hiện

 1. Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày31/12/1994trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.
2. Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

Kết quả thực hiện

 Hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ

Căn cứ pháp lý

 1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

4.Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 Hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến trang không còn giấy tờ