Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm (theo mẫu)

- Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (theo mẫu)

- Sổ hộ khẩu gia đình

- Giấy chứng nhận hộ nghèo (Đối với trường hợp vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo)

- Giấy phép kinh doanh (Nếu có)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Hồ sơ vay vốn do cơ quan ngân hàng cấp

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Ký xác nhận