Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận, thẩm định hồ sơ của đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu) của đối tượng hoặc gia đình, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và UBND phường, xã nơi đối tượng cư trú;

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng  tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;

Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi ngoài hồ sơ nêu trên còn có:

- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi;

- Bản sao Giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch của trẻ em;

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

34 ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (04 ngày thẩm định hồ sơ 30 ngày niêm yết công khai)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Thẩm  định, xác nhận hồ sơ