Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị vào trung tâm bảo trợ xã hội.

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với người tàn tật, người tâm thần)

- Biên bản của hội đồng  xét duyệt

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đề nghị vào trung tâm bảo trợ cấp xã hội

(Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Ký xác nhận