Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ Bảo trợ xã hội trẻ mồ côi, người tàn tật.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Trưởng thôn
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND xã;

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS);

- Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi phải nộp thêm:

+ Đơn của người nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi;

+ Bản sao Giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch của trẻ em;

+ Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi trẻ em có xác nhận của trưởng thôn và xác nhận của UBND cấp xã

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ