Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội  (mẫu số 1a).

- Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a; Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn số 17/HD-LĐTBXH-TC ngày 29/8/2007 của liên Sở Lao động Thương binh & XH, Sở Tài chính.