Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (mẫu 2- HH)

- Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; Huân huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường;

- Xuất trình giấy tờ văn bản đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2-HH).

(Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 )

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận