Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Đề nghị công nhận liệt sĩ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị (tự viết)

- Giấy xác nhận của 02 người làm chứng biết con người, sự việc

- Giấy báo tử hoặc chứng tử

- Giấy xác nhận chết hoặc biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của bệnh viện cấp tỉnh trở lên

- Phiếu xác minh

- Biên bản xác nhận và đề nghị của Hội đồng chính sách xã

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                             

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không                                                        

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Hồ sơ đề nghị