Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Đề nghị công nhận Gia đình văn hóa
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp bình xét gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở tổ dân phố có kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 Không quy định

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006