Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; nếu chưa cho phép thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.o cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trìnhgiáo dục tiểu học;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;

- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

12 ngàylàm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức; cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về  điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ sửa đổi một số điều của .Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.