Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị mua bán;
Trình tự thực hiện

Bước1. Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn kèm theo biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại và văn bản xác nhận tình trạng thương tật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước 2. Công chức cấp xã phụ trách công tác Lao động – Thương binh và xã hội nơi trẻ em, người lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định bị bạo hành, xâm hại có trách nhiệm lập hồ sơ.

Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác minh và có văn bản gửi phòng Lao động – Thương binh và xã hội.

Bước 4. - Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Trường hợp không được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 5.  Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đưa đối tượng vào và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 - Đơn của đối tượng, hoặc người giám hộ của đối tượng;

- Biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại đối tượng;

- Văn bản xác nhận tình trạng thương tật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Đối tượng, hoặc người giám hộ của đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.