Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Di chuyển hài cốt Liệt sỹ
Trình tự thực hiện

Bước1. Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ chuẩn bị hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Bước 2. Thân nhân liệt sỹ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Bước 3. Tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5. Thân nhân liệt sỹ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;

- Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;

Điều 19 (Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động- TB&XH cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - TB&XH, UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS)

Điều 19 (Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ

Căn cứ pháp lý

1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng