Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Tiếp nhận người bán dâm tự nguyện vào chữa trị tại Trung tâm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản bắt giữ

- Biên bản lời khai

- Bản tự kiểm điểm

- Lý lịch cá nhân

- Bản xác minh không có nơi cư trú nhất định

- Bệnh án

- Công văn đề nghị của Công an

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định chế độ áp dụng, đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh