Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

XIn hỏi

 thủ tục thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao như thế nào ? cách thức và trình tự ra sao ?

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003;  Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004.

 

Trình tự thực hiện
 

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin phép thành lập Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao

- Dự thảo Điều lệ Câu lạc bộ

- Danh sách ban vận động thành lập Câu lạc bộ được công nhận.

- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động Hội, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Các văn bản xác nhận về trụ sở, tài chính của Hội.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 

 

                                                                                                                  BBT tổng hợp trả lời