Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi

 Xin chuyên mục cho tôi biết những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giứ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước?

 

 Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 22/2009/TT-BTTTTT ngày 24/6/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc đăng ký thông tin thuê bao như sau:

 
a) Đối với chủ thuê bao là cá nhân người Việt Nam:
 
- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng hoặc mã vùng và số thuê bao);
 
- Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
 
- Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
 
- Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, nơi cấp của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng).
 
b) Đối với chủ thuê bao là người nước ngoài:
 
- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng hoặc mã vùng và số thuê bao);
 
- Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
 
- Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
 
- Quốc tịch của chủ thuê bao;
 
- Số hộ chiếu của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng).
 
c) Đối với chủ thuê bao là người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức:
 
- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng hoặc mã vùng và số thuê bao);
 
- Tên gọi và địa chỉ giao dịch của cơ quan, tổ chức (theo giấy giới thiệu);
 
- Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
 
- Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
 
- Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, nơi cấp của chủ thuê bao đứng tên đại diện (đang còn trong thời hạn sử dụng).
 
                                                                                                                                                          BBT Tổng hợp