Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi

Xin chuyên mục cho tôi biết khi sử dụng thuê bao di động trả trước cần phải đăng ký những thông tin gì?

 Ngày 24/6/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT Quy định về Quản lý thuê bao di động trả trước thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 4/9/2007. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước được quy định tại Điều 5 Thông tư này như sau:

 
1. Sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao.
 
2. Sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác trừ trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 7 của Thông tư này (Đối với người dưới 14 tuổi, không có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu phải có bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật đứng bảo lãnh đăng ký – khoản 5, Điều 7).
 
3. Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.
 
4. Lưu thông trên thị trường những SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước.
 
5. Tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trái pháp luật.
 
                                                                                                                                                      BBT tổng hợp.