Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Ban Thường Vụ Huyện Ủy huyện Bình Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020

 

 
Trụ sở Huyện ủy huyện Bình Xuyên
 
  
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
 
 
1
Nguyễn Duy Đông 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
 
2
Nguyễn Tuấn Anh
Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện
 

3

 
Nguyễn Ngọc Phi
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 
4
Nguyễn Thị Hồng Nhung
UVBTV, Phó Chủ tịch huyện
 
5
Nguyễn Duy Thiêm
UVBTV, PCT HĐND huyện
 
6
Trần An
UVBTV Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
 
7
Nguyễn Mạnh Hùng
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 
8
Sái Công Bàng
UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện
 
9
Trần Hồng Trường
UVBTV, Trưởng Công an huyện
 
10
 Nguyễn Nghĩa Hợp
UVBTV. Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy
 
 11
Đỗ Quang Hà
 UVBTV, Trưởng ban Dân vận 

 

27/08/2015