Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội Đồng Nhân dân Huyện Bình Xuyên

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN 

Địa chỉ : KP1 - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

   

                                                         Nguyễn Ngọc Phi                                                             

P. Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Nguyễn Duy Thiêm

 Ủy viên BTV HU, P. Chủ tịch HĐND huyện

Trần Thị Hằng
  HUV, P. Chủ tịch HĐND huyện 

 

 

II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế

Trưởng ban         :  Trần An - UVBTV Huyện Ủy.
Phó Trưởng ban  :  Đỗ Văn Năng .                 :

 

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:            đang cập nhật

Phó Trưởng ban:    Bùi Vương Bình 

                       

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ tên

Nơi làm việc

1

Nguyễn Ngọc Phi
Huyện ủy

2

 Nguyễn Duy Thiêm
 TT HĐND

3

Trần Thị Hằng TT HĐND

4

   

5

Nguyễn Tuấn Hải
UBND huyện

6

Nguyễn Mạnh Hùng
UBND huyện

7

Trần An
UB kiểm tra HU

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó chủ tịch UBND

9

Bùi Vương Bình
TT HĐND

10

Đỗ Văn Năng
TT HĐND

11

Nguyễn Ngọc Bộ
Phòng TN&MT

12

Lê Trung Chính
Phòng Nội vụ

13

Trần Thị Thanh Tâm
Phòng TC-KH

14

 Lưu Văn Chiến  Ban tuyên giáo HU

15

Dương Văn Chương UB kiểm tra HU

16

Nguyễn Văn Điểm Phòng TNMT

17

Trần Thị Dung Huyện đoàn

18

Lê Anh Chung Công ty thép Việt Đức

19

Phan Mạnh Hà VP Huyện ủy

20

 Phạm Thanh Hải  VP HĐND-UBND

21

Nguyễn Nghĩa Hợp Ban Tổ chức HU

22

 Diệp Văn Lê  Xã Trung Mỹ

23

 Diệp Thị Năm UBMT TQ huyện

24

Nguyễn Thị Huyền Xã Bá Hiến

25

Nguyễn Hồng Phương Phòng Kinh tế hạ tầng

26

 Nguyễn Huy Sơn  Phòng Giáo dục

27

Bạch Hồng Quảng BCH quân sự huyện

28

 Đỗ Thắng  Hội nông dân

29

Lưu Văn Thuyết Thanh tra huyện

30

Lưu Văn Trọng TT Thanh Lãng

31

Đào Trọng Tuấn Xã Thiện Kế

32 

   
 
 
 

 

 

 

11/07/2016