Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội Đồng Nhân dân Huyện Bình Xuyên

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN 

Địa chỉ : KP1 - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

   

Chủ tịch HĐND : Nguyễn Ngọc Phi -   Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND Huyện.

 

 

 

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV Huyện Ủy

 

Phó Chủ tịch HĐND: Trần Thị Hằng - HUV. 

 

II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế

Trưởng ban         :  Trần An - UVBTV Huyện Ủy.
Phó Trưởng ban  :  Đỗ Văn Năng .

Ủy viên                :

 

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:            đang cập nhật

Phó Trưởng ban:    Bùi Vương Bình 

Ủy viên:                          

                                        

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ tên

Nơi làm việc

1

Nguyễn Ngọc Phi
Huyện ủy

2

Nguyễn Tuấn Anh
UBND huyện

3

Nguyễn Duy Thiêm
TT HĐND

4

Trần Thị Hằng
TT HĐND

5

Nguyễn Tuấn Hải
UBND huyện

6

Nguyễn Mạnh Hùng
UBND huyện

7

Trần An
UB kiểm tra HU

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó chủ tịch UBND

9

Bùi Vương Bình
TT HĐND

10

Đỗ Văn Năng
TT HĐND

11

Nguyễn Ngọc Bộ
Phòng TN&MT

12

Lê Trung Chính
Phòng Nội vụ

13

Trần Thị Thanh Tâm
Phòng TC-KH

14

Trần Hồng Trường
Công an huyện

15

Lưu Văn Chiến
Ban tuyên giáo HU

16

Dương Văn Chương
UB kiểm tra HU

17

Nguyễn Văn Điểm
Phòng TC-KH

18

Trần Thị Dung
Huyện đoàn

19

Lê Anh Chung
Công ty thép Việt Đức

20

Phan Mạnh Hà
VP Huyện ủy

21

Phạm Thanh Hải
VP HĐND-UBND

22

Nguyễn Nghĩa Hợp
Ban Tổ chức HU

23

Diệp Văn Lê
Xã Trung Mỹ

24

Diệp Thị Năm
UBMT TQ huyện

25

Nguyễn Thị Huyền
Xã Bá Hiến

26

Nguyễn Hồng Phương
Phòng Công thương

27

Nguyễn Huy Sơn
Phòng Giáo dục

28

Bạch Hồng Quảng
BCH quân sự huyện

29

Đỗ Thắng
Hội nông dân

30

Lưu Văn Thuyết
Thanh tra huyện

31

Lưu Văn Trọng
TT Thanh Lãng

32

Đào Trọng Tuấn
Xã Thiện Kế
 
 
 

 

 

 

11/07/2016