Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội Đồng Nhân dân Huyện Bình Xuyên

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN 

Địa chỉ : KP1 - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

   

Chủ tịch HĐND : Nguyễn Ngọc Phi -   Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND Huyện.

 

 

 

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV Huyện Ủy

 

Phó Chủ tịch HĐND: Trần Thị Hằng - HUV. 

 

II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế

Trưởng ban         :  TRần An - UVBTV Huyện Ủy.
Phó Trưởng ban  :  Đỗ Văn Năng .

Ủy viên                :

 

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:            

Phó Trưởng ban:    Bùi Vương Bình 

Ủy viên:                          

                                        

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

11/07/2016