Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội Đồng Nhân dân Huyện Bình Xuyên

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN 

Địa chỉ : KP1 - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

   

                                                    

Nguyễn Duy Thiêm

 Ủy viên BTV HU, P. Chủ tịch HĐND huyện

Trần Thị Hằng
  HUV, P. Chủ tịch HĐND huyện 

 

 

II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế

Trưởng ban         :  Trần An - UVBTV Huyện Ủy.
Phó Trưởng ban  :  Đỗ Văn Năng .                 :

 

 

 

2. Ban Kinh tế - Xã hội

Trưởng ban:            đang cập nhật

Phó Trưởng ban:    Bùi Vương Bình 

                       

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ và tên

Nơi làm việc

 

 

 

1

Nguyễn Duy Thiêm

TT HĐND

2

Trần Thị Hằng

TT HĐND

3

Nguyễn Tuấn Hải

UBND huyện

4

Nguyễn Mạnh Hùng

UBND huyện

6

Trần An

UB kiểm tra HU

7

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó chủ tịch UBND

8

Bùi Vương Bình

TT HĐND

9

Đỗ Văn Năng

TT HĐND

10

Nguyễn Ngọc Bộ

Phòng Nội vụ

11

Lê Trung Chính

Phòng Nông nghiệp

12

Trần Thị Thanh Tâm

Phòng TC-KH

13

Lưu Văn Chiến

Ban tuyên giáo HU

14

Dương Văn Chương

Ban tuyên giáo HU

15

Nguyễn Văn Điểm

Phòng TNMT

16

Trần Thị Dung

Huyện đoàn

17

Lê Anh Chung

Công ty thép Việt Đức

18

Phan Mạnh Hà

VP Huyện ủy

19

Phạm Thanh Hải

VP HĐND-UBND

20

Nguyễn Nghĩa Hợp

Ban Tổ chức HU

21

Diệp Văn Lê

Xã Trung Mỹ

22

Diệp Thị Năm

UBMT TQ huyện

23

Nguyễn Thị Huyền

Xã Bá Hiến

24

Nguyễn Hồng Phương

Phòng Kinh tế hạ tầng

25

Nguyễn Huy Sơn

Phòng Giáo dục

26

Bạch Hồng Quảng

BCH quân sự huyện

27

Đỗ Thắng

Hội nông dân

28

Lưu Văn Thuyết

Phòng TNMT

29

Lưu Văn Trọng

TT Thanh Lãng

30

Đào Trọng Tuấn

Xã Thiện Kế

 

 

 

11/07/2016