Giới thiệu

 
Giới thiệu

Dân số

           Tính đến năm 2016, dân số trung bình của huyện là 116.815 người. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,12%. Mật độ dân số là 787 người/km2. Số người trong độ tuổi lao động của huyện khá cao khoảng 79.540 người, chiếm 68,09% dân số toàn huyện; trong đó số có việc làm thường xuyên là 74.749 người; Tỷ lệ lao động được qua đào tạo chiếm 72%.
Lao động nông - lâm nghiệp khoảng 25.265 người; lao động phi nông nghiệp là 54.275 người. Phân bố dân cư không đồng đều tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn đồng bằng, điều kiện sinh sống và đi lại dễ dàng. Những đơn vị hành chính có mật độ dân số cao là: thị trấn Hương Canh: 1.410 người/km2; thị trấn Thanh Lãng đứng thứ hai với 1.306 người/km2, xã Phú Xuân có 1.262 người/km2, xã Tam Hợp 1.247 người/km2.
Ở Bình Xuyên có nhiều dân tộc sinh sống, với 6.572 người, gồm dân tộc Sán Dìu (878 người), Nùng, Tày, Dao, Ngái... Cộng đồng dân tộc thiểu số sống chủ yếu tại xã miền núi Trung Mỹ.
Người theo đạo Thiên chúa có khoảng 9.000 người; Trong đó sống nhiều ở xã Bá Hiến, có 3.110 người.

19/08/2016