hộp thư công vụ bình xuyên

Hộp thư công vụ Bình Xuyên

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

         
Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1 Nguyễn Minh Trung Lãnh đạo Huyện Chủ tịch UBND Trungnm@vinhphuc.gov.vn
2 Nguyễn Tuấn Hải Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND haint@vinhphuc.gov.vn
3 Nguyễn T.Hồng Nhung  Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND nhungnth@vinhphuc.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Tuấn  BQLDA & DTX Tr BQLDA & DTX tuanctbxvp@gmail.com 
5 Nguyễn Huy Hải  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng hainh4@vinhphuc.gov.vn
6 Trần Duy Hanh  BQLDA & DTX Chuyên viên hanhtd@vinhphuc.gov.vn
7 Bùi Thị Thanh Hoàn  BQLDA & DTX Kế toán hoanbtt@vinhphuc.gov.vn
8 Nguyễn Huy Học  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng hocnh@vinhphuc.gov.vn
9 Nguyễn Thị Hương  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng huongnt12@vinhphuc.gov.vn
10 Nguyễn Thị Huyền  BQLDA & DTX Kế toán huyennt5@vinhphuc.gov.vn
11 Phí T Thanh Huyền  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng huyenptt4@vinhphuc.gov.vn
12 Nguyễn Ngọc Khánh  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng khanhnn@vinhphuc.gov.vn
13 Nguyễn Văn Khoa  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng khoanv4@vinhphuc.gov.vn
14 Phạm Ngọc Lân  BQLDA & DTX Kỹ sư lanpn@vinhphuc.gov.vn
15 Phạm Đức Lợi  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng loipd@vinhphuc.gov.vn
16 Đường T. Kim Ngân  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng ngandtk@vinhphuc.gov.vn
17 Lê Thị Hiền Phương  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng phuonglth@vinhphuc.gov.vn
18 Nguyễn T Lan Phương  BQLDA & DTX Kỹ sư phuongntl@vinhphuc.gov.vn
19 Hoàng Quỳnh  BQLDA & DTX Kỹ sư quynhh@vinhphuc.gov.vn
20 Trần Thiện Quy  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng quytt@vinhphuc.gov.vn
21 Đỗ Thị Thanh  BQLDA & DTX Kỹ thuật viên thanhdt4@vinhphuc.gov.vn
22 Nguyễn Văn Tiến  BQLDA & DTX Kỹ sư tiennv6@vinhphuc.gov.vn
23 Nguyễn Văn Toản  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng toannv7@vinhphuc.gov.vn
24 Phan Anh Toán  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng toanpa@vinhphuc.gov.vn
25 Tạ Quang Trưởng  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng truongtq@vinhphuc.gov.vn
26 Đặng Thị Yến  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng yendt3@vinhphuc.gov.vn
27 Phạm Thị Hải Yến  BQLDA & DTX Cán bộ hợp đồng yenpth@vinhphuc.gov.vn
28 Nguyễn Duy Thuỷ Long  BQLDA & DTX Chuyên viên longndt@vinhphuc.gov.vn
29 Lê Thị Ngân  Hội người mù Cán bộ hợp đồng nganlt@vinhphuc.gov.vn
30 Nguyễn Thị Hải Vân  Hội người mù Cán bộ hợp đồng vannth2@vinhphuc.gov.vn
31 Bùi Văn Huân Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch huanbv@vinhphuc.gov.vn
32 Trần Thị Phương Liên Hội Chữ thập đỏ Cán bộ hợp đồng lienttp@vinhphuc.gov.vn
33 Trần Lê Phòng Giáo dục Phó trưởng phòng let@vinhphuc.gov.vn
34 Phạm Thị Thu Quyên Phòng Giáo dục Chuyên viên quyenptt@vinhphuc.gov.vn
35 Nguyễn Huy Sơn Phòng Giáo dục Trưởng phòng sonnh2@vinhphuc.gov.vn
36 Vũ Duy Tín Phòng Giáo dục Chuyên viên tinvd@vinhphuc.gov.vn
37 Nguyễn Đức Chiến Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên chiennd@vinhphuc.gov.vn
38 Nguyễn Trung Hiếu Phòng kinh tế hạ tầng Phó Phòng hieunt2@vinhphuc.gov.vn
39 Nguyễn Thị Ninh Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên ninhnt@vinhphuc.gov.vn
40 Nguyễn Hồng Phương Phòng kinh tế hạ tầng Trưởng phòng phuongnh@vinhphuc.gov.vn
41 Đỗ Anh Tuấn Phòng kinh tế hạ tầng Phó Phòng tuanda@vinhphuc.gov.vn
42 Ngô Thị Bích Hà Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên hantb@vinhphuc.gov.vn
43 Trần Thị Hồng Liên Phòng Lao động - TB&XH Cán bộ hợp đồng lientth@vinhphuc.gov.vn
44  Trần thị Thoa Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên  thoatt@vinhphuc.gov.vn
45 Nguyễn Thành Nam Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng namnt5@vinhphuc.gov.vn
46 Trần Ngọc Sinh Phòng Lao động - TB&XH Trưởng phòng sinhtn@vinhphuc.gov.vn
47 Dương Văn Thắng Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng thangdv4@vinhphuc.gov.vn
48 Lâm Thị Hoài Thu Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên thulth@vinhphuc.gov.vn
49 Nguyễn Ngọc Bộ Phòng Nội vụ Trưởng phòng bonn@vinhphuc.gov.vn
50 Phạm Cường Phòng nội vụ Chuyên viên cuongp@vinhphuc.gov.vn
51  Nguyễn Đức Tôn Phòng Nội vụ Chuyên viên tonnd2@vinhphuc.gov.vn
52 Lê Thành Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng thanhl@vinhphuc.gov.vn
53 Nguyễn Thị Toán Phòng Nội Vụ P. trưởng phòng  Toannt@vinhphuc.gov.vn
54 Bùi thị phương Linh Phòng tài chính - KH Chuyên viên linhbtp@vinhphuc.gov.vn
55 Lưu Văn Bắc Phong Nông Nghiệp Chuyên viên baclv@vinhphuc.gov.vn
56 Lê Thị Lan Hương Phong Nông Nghiệp Chuyên viên huongltl2@vinhphuc.gov.vn
57 Nguyễn Thị Hồng Thu Phong Nông Nghiệp Cán bộ hợp đồng thunth@vinhphuc.gov.vn
58 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phong Nông Nghiệp Cán bộ hợp đồng thuyntt6@vinhphuc.gov.vn
59 Đặng Quang Trung Phong Nông Nghiệp Chuyên viên trungdq2@vinhphuc.gov.vn
60 Lê Trung Chính Phòng Nông nghiệp Trưởng  phòng chinhlt@vinhphuc.gov.vn
61 Lê Văn Thực Phòng Nông nghiệp Phó Trưởng phòng thuclv@vinhphuc.gov.vn
62 Nguyễn Văn Kiền Phòng Tài chính - KH Phó Trưởng phòng kiennv3@vinhphuc.gov.vn
63 Phạm Bá Anh Phòng Tài chính - KH Chuyên viên anhpb@vinhphuc.gov.vn
64 Nguyễn Quốc Huân Phòng Tài chính - KH Cán bộ huannq2@vinhphuc.gov.vn
65 Nguyễn Thị Thanh Nga Phòng Tài chính - KH Cán bộ  ngantt2@vinhphuc.gov.vn
66 Trần Thị Thanh Tâm Phòng Tài chính - KH Trưởng phòng tamttt2@vinhphuc.gov.vn
67 Dương Thị Kiều Trang Phòng Tài chính - KH Phó Trưởng phòng trangdtk@vinhphuc.gov.vn
68 Trần Thị Mai Ninh Phòng Tài chính - KH Kỹ sư ninhttm@vinhphuc.gov.vn
69 Nguyễn Tuấn Hiệp Phòng Thanh tra P.Chánh Thanh tra hiepnt2@vinhphuc.gov.vn
70 Lưu Văn Thuyết Phòng Thanh tra Chánh Thanh tra thuyetlv@vinhphuc.gov.vn
71 Nguyễn Thị Thúy Phòng Thanh tra Chuyên viên thuynt12@vinhphuc.gov.vn
72  Nguyễn Xuân Trường  Phòng Tư pháp  Trưởng phòng  truongnx4@vinhphuc.gov.vn
73        
74 Lưu Văn Nam Phòng Tư pháp Thanh tra viên namlv@vinhphuc.gov.vn
75 Trương Thành Nam Phòng Tư pháp Chuyên viên namtt@vinhphuc.gov.vn
76         
77 Nguyễn Toàn Thắng Phòng Văn hoá Thông tin Chuyên viên thangnt2@vinhphuc.gov.vn
78 Nguyễn Thị Hải Yến Phòng Văn hoá Thông tin Cán bộ hợp đồng yennth2@vinhphuc.gov.vn
79 Hoàng Quang Quyền Phòng Văn hoá Thông tin Phó phòng quyenhq@vinhphuc.gov.vn
80 Nguyễn Thị P Thảo Phòng Y tế Cán sự thaontp2@vinhphuc.gov.vn
81 Nguyễn Văn Điểm Phòng  TN& Môi trường Cán bộ  diemnv@vinhphuc.gov.vn
82 Nguyễn Thị Hiền Phòng  TN& Môi trường Phó phòng hiennt4@vinhphuc.gov.vn
83 Nguyễn Viết Hùng Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên hungnv11@vinhphuc.gov.vn
84 Nguyễn Hữu Mạnh Phòng  TN& Môi trường Phó phòng manhnh2@vinhphuc.gov.vn
85 Trịnh T.Thanh Nguyệt Phòng  TN& Môi trường Cán bộ hợp đồng nguyettt@vinhphuc.gov.vn
86 Phạm Ngọc Trâm Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên trampn@vinhphuc.gov.vn
87 Bùi Thị Hoàng Yến Phòng  TN& Môi trường Chuyên viên yenbth@vinhphuc.gov.vn
88 Nguyễn Thị Hải Anh Trạm Khuyến nông P Trưởng trạm KN anhnth@vinhphuc.gov.vn
89 Nguyễn Duy Hiền Trạm Khuyến nông Cán bộ hợp đồng hiennd@vinhphuc.gov.vn
90 Nghiêm Thị Khánh Hoà Trạm Khuyến nông Cán bộ hợp đồng hoantk@vinhphuc.gov.vn
91 Phan Thị Hương Trạm Khuyến nông Chuyên viên huongpt2@vinhphuc.gov.vn
92 Hà Quỳnh Lương Trạm Khuyến nông Kỹ sư luonghq@vinhphuc.gov.vn
93 Nguyễn Thị Nhung Trạm Khuyến nông Kỹ sư nhungnt6@vinhphuc.gov.vn
94 Khổng T. Phương Thảo Trạm Khuyến nông Kỹ sư thaoktp@vinhphuc.gov.vn
95 Nguyễn Thị Thảo Trạm Khuyến nông Kế toán viên thaont3@vinhphuc.gov.vn
96 Lê Xuân Điệp Trung Tâm VH-TT-TT  Phó Giám đốc dieplx@vinhphuc.gov.vn
97 Vũ Như Hương Trung Tâm VH-TT-TT  Kế toán viên huongvn@vinhphuc.gov.vn
98 Phùng Ngọc Lâm Trung Tâm VH-TT-TT  Giám đốc lampn@vinhphuc.gov.vn
99 Đào Mai Oanh Trung Tâm VH-TT-TT  Phó Giám đốc oanhdm@vinhphuc.gov.vn
100 Lỗ Nguyên Vũ Trung Tâm VH-TT-TT  Cán bộ hợp đồng vuln@vinhphuc.gov.vn
101 Trần Văn Bình Trung Tâm VH-TT-TT  viên chức binhtv3@vinhphuc.gov.vn
102 Lê Thanh Hải Trung Tâm VH-TT-TT  Cán bộ hailt@vinhphuc.gov.vn
103 Lưu Xuân Hồng Trung Tâm VH-TT-TT  viên chức honglx@vinhphuc.gov.vn
104 Trần Ngọc Nhật Trung Tâm VH-TT-TT  Cán bộ  nhattn@vinhphuc.gov.vn
105 Nguyễn Thị Vụ TT Hành chính công Giám đốc vunt@vinhphuc.gov.vn
106 Nguyễn Thị Mai Ngân Văn phòng viên chức nganntm@vinhphuc.gov.vn
107 Vũ Xuân Ba VP ĐK Quyền sử dụng đất Chuyên viên bavx@vinhphuc.gov.vn
108 Vũ Ngọc Dũng VP ĐK Quyền sử dụng đất Chuyên viên dungvn@vinhphuc.gov.vn
109 Phạm Thị Hồng Hải VP ĐK Quyền sử dụng đất Giám đốc haipth@vinhphuc.gov.vn
110 Lăng Thị Mỹ Hằng VP ĐK Quyền sử dụng đất Cán bộ hợp đồng hangltm@vinhphuc.gov.vn
111 Nguyễn Thị Hạnh VP ĐK Quyền sử dụng đất Kỹ sư hanhnt5@vinhphuc.gov.vn
112 Trần Thị Huyến VP ĐK Quyền sử dụng đất Kỹ sư huyentt2@vinhphuc.gov.vn
113 Tạ Văn Tùng VP ĐK Quyền sử dụng đất Chuyên viên tungtv@vinhphuc.gov.vn
114 Lương Thị Định Văn  phòng Cán bộ hợp đồng dinhlt@vinhphuc.gov.vn
115 Nguyễn Thị Dung Văn  phòng Phó chánh văn phòng dungnt8@vinhphuc.gov.vn
116 Nguyễn Xuân Hải Văn  phòng Phó  Chánh văn  phòng hainx2@vinhphuc.gov.vn
117 Phạm Thanh Hải Văn  phòng Chánh Văn phòng haipt@vinhphuc.gov.vn
118 Trần Thị Hằng Văn  phòng Cán bộ hợp đồng hangtt3@vinhphuc.gov.vn
119 Nguyễn Đức Hiếu Văn  phòng Chuyên viên hieund4@vinhphuc.gov.vn
120 Lương Văn Hoan Văn  phòng Cán bộ hợp đồng hoanlv2@vinhphuc.gov.vn
121 Lê Thị Thu Hương Văn  phòng Chuyên viên huongltt2@vinhphuc.gov.vn
122 Ng. Thị Thu Hương Văn  phòng Cán bộ hợp đồng huongntt10@vinhphuc.gov.vn
123 Bùi Đức Mậu Văn  phòng Chuyên viên maubd@vinhphuc.gov.vn
124 Phạm  Hằng Nga Văn  phòng Cán bộ hợp đồng ngaph@vinhphuc.gov.vn
125 Nguyễn Chí Quất Văn  phòng Cán bộ hợp đồng quatnc@vinhphuc.gov.vn
126 Nguyễn Hữu Thuần Văn  phòng Chuyên viên thuannh@vinhphuc.gov.vn
127 Bùi Thị Minh Thu Văn  phòng Cán bộ hợp đồng thubtm@vinhphuc.gov.vn
128 Nguyễn Thị Toán Văn  phòng Phó Chánh văn  phòng toannt@vinhphuc.gov.vn
129 Lưu Hồng Việt Văn  phòng Chuyên viên vietlh@vinhphuc.gov.vn
 
 

 

06/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)