hộp thư công vụ bình xuyên

Hộp thư công vụ Bình Xuyên

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1  Nguyễn Tuấn Anh Lãnh đạo Huyện Chủ tịch UBND anhnt@vinhphuc.gov.vn
2 Nguyễn Tuấn Hải Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND haint@vinhphuc.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Hùng Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND hungnm@vinhphuc.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Lãnh đạo Huyện Phó Chủ tịch UBND nhungnth@vinhphuc.gov.vn
5 Trần Văn Thắng  Ban Đền bù GPMB Phó Trưởng ban thangtv2@vinhphuc.gov.vn
6 Nguyễn Văn Kiền  Ban Đền bù GPMB Phó Trưởng ban kiennv3@vinhphuc.gov.vn
7 Trần Thị Sơn  Ban Đền bù GPMB Kỹ thuật viên sontt2@vinhphuc.gov.vn
8 Đỗ Thị Thanh  Ban Đền bù GPMB Kỹ thuật viên thanhdt4@vinhphuc.gov.vn
9 Lưu Thị Lan Hương  Ban Đền bù GPMB Kỹ sư huongltl3@vinhphuc.gov.vn
10 Nguyễn Anh Tuấn  Ban Đền bù GPMB Kỹ sư tuanna6@vinhphuc.gov.vn
11 Nguyễn T Lan Phương  Ban Đền bù GPMB Kỹ sư phuongntl@vinhphuc.gov.vn
12 Nguyễn Thị Huyền  Ban Đền bù GPMB Kế toán huyennt5@vinhphuc.gov.vn
13 Đặng Thị Yến  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng yendt3@vinhphuc.gov.vn
14 Nguyễn Huy Hải  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng hainh4@vinhphuc.gov.vn
15 Nguyễn Ngọc Khánh  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng khanhnn@vinhphuc.gov.vn
16 Nguyễn Thị Hương  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng huongnt12@vinhphuc.gov.vn
17 Đường T. Kim Ngân  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng ngandtk@vinhphuc.gov.vn
18 Lưu Phương Thanh  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng thanhlp@vinhphuc.gov.vn
19 Lưu Thị Hồng Vân  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng vanlth@vinhphuc.gov.vn
20 Nguyễn Văn Khoa  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng khoanv4@vinhphuc.gov.vn
21 Nguyễn Văn Toản  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng toannv7@vinhphuc.gov.vn
22 Phạm Thị Hải Yến  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng yenpth@vinhphuc.gov.vn
23 Phan Anh Toán  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng toanpa@vinhphuc.gov.vn
24 Phí T Thanh Huyền  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng huyenptt4@vinhphuc.gov.vn
25 Trần Thiện Quy  Ban Đền bù GPMB Cán bộ hợp đồng quytt@vinhphuc.gov.vn
26 Lê Thị Ngân  Hội người mù Cán bộ hợp đồng nganlt@vinhphuc.gov.vn
27 Nguyễn Thị Hải Vân  Hội người mù Cán bộ hợp đồng vannth2@vinhphuc.gov.vn
28 Nguyễn Hữu Tuấn Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Trưởng ban tuannh3@vinhphuc.gov.vn
29 Bùi Thị Thanh Hoàn Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Kế toán hoanbtt@vinhphuc.gov.vn
30 Hoàng Quỳnh Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Kỹ sư quynhh@vinhphuc.gov.vn
31 Nguyễn Văn Tiến Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Kỹ sư tiennv6@vinhphuc.gov.vn
32 Phạm Ngọc Lân Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Kỹ sư lanpn@vinhphuc.gov.vn
33 Trần Thị Mai Ninh Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Kỹ sư ninhttm@vinhphuc.gov.vn
34 Lê Thị Hiền Phương Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Cán bộ hợp đồng phuonglth@vinhphuc.gov.vn
35 Nguyễn Thị Hồ Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ Cán bộ hợp đồng hont@vinhphuc.gov.vn
36 Trần Bá Kiên Hội Chữ thập đỏ Chủ tịch kientb@vinhphuc.gov.vn
37 Bùi Văn Huân Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch huanbv@vinhphuc.gov.vn
38 Trần Thị Phương Liên Hội Chữ thập đỏ Cán bộ hợp đồng lienttp@vinhphuc.gov.vn
39 Nguyễn Huy Sơn Phòng Giáo dục Trưởng phòng sonnh2@vinhphuc.gov.vn
40 Phạm Thị Thu Quyên Phòng Giáo dục Chuyên viên quyenptt@vinhphuc.gov.vn
41 Trần Lê Phòng Giáo dục Phó trưởng phòng let@vinhphuc.gov.vn
42 Vũ Duy Tín Phòng Giáo dục Chuyên viên tinvd@vinhphuc.gov.vn
43 Đỗ Anh Tuấn Phòng kinh tế hạ tầng Phó Phòng tuanda@vinhphuc.gov.vn
44 Nguyễn Đức Chiến Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên chiennd@vinhphuc.gov.vn
45 Trần Duy Hanh Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên hanhtd@vinhphuc.gov.vn
46 Nguyễn Thị Ninh Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên ninhnt@vinhphuc.gov.vn
47 Nguyễn Trung Hiếu Phòng kinh tế hạ tầng Phó Phòng hieunt2@vinhphuc.gov.vn
48 Nguyễn Hồng Phương Phòng kinh tế hạ tầng Trưởng phòng phuongnh@vinhphuc.gov.vn
49 Nguyễn Huy Học Phòng kinh tế hạ tầng Cán bộ hợp đồng hocnh@vinhphuc.gov.vn
50 Tạ Quang Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng Cán bộ hợp đồng truongtq@vinhphuc.gov.vn
51 Phạm Đức Lợi Phòng kinh tế hạ tầng Cán bộ hợp đồng loipd@vinhphuc.gov.vn
52 Trần Ngọc Sinh Phòng Lao động - TB&XH Trưởng phòng sinhtn@vinhphuc.gov.vn
53 Dương Văn Thắng Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng thangdv4@vinhphuc.gov.vn
54 Nguyễn Thành Nam Phòng Lao động - TB&XH Phó Trưởng phòng namnt5@vinhphuc.gov.vn
55 Ngô Thị Bích Hà Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên hantb@vinhphuc.gov.vn
56 Lâm Thị Hoài Thu Phòng Lao động - TB&XH Chuyên viên thulth@vinhphuc.gov.vn
57 Lưu Văn Minh Phòng Lao động - TB&XH Cán bộ hợp đồng minhlv2@vinhphuc.gov.vn
58 Trần Thị Hồng Liên Phòng Lao động - TB&XH Cán bộ hợp đồng lientth@vinhphuc.gov.vn
59 Lê Trung Chính Phòng Nội vụ Trưởng  phòng chinhlt@vinhphuc.gov.vn
60 Lê Thành Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng thanhl@vinhphuc.gov.vn
61 Nguyễn Như Tâm Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng tamnn@vinhphuc.gov.vn
62 Bùi Thị Phương Linh Phòng Nội vụ Chuyên viên linhbtp@vinhphuc.gov.vn
63 Nguyễn Đức Tôn Phòng Nội vụ Chuyên viên tonnd2@vinhphuc.gov.vn
64 Trần Thị Thoa Phòng Nội vụ Chuyên viên thoatt@vinhphuc.gov.vn
65 Trần Ngọc Nhật Phòng Nội vụ Cán bộ  nhattn@vinhphuc.gov.vn
66 Phạm Cường Phòng nội vụ Chuyên viên cuongp@vinhphuc.gov.vn
67 Diệp Văn Tư Phong Nông Nghiệp Trưởng phòng tudv2@vinhphuc.gov.vn
68 Nguyễn Huy Hải Phong Nông Nghiệp P trưởng phòng hainh3@vinhphuc.gov.vn
69 Đặng Quang Trung Phong Nông Nghiệp Chuyên viên trungdq2@vinhphuc.gov.vn
70 Lê Thị Lan Hương Phong Nông Nghiệp Chuyên viên huongltl2@vinhphuc.gov.vn
71 Lưu Văn Bắc Phong Nông Nghiệp Chuyên viên baclv@vinhphuc.gov.vn
72 Nguyễn Huy Kiên Phong Nông Nghiệp Chuyên viên kiennh2@vinhphuc.gov.vn
73 Nguyễn Thị Vụ Phong Nông Nghiệp Chuyên viên vunt@vinhphuc.gov.vn
74 Trần Văn Tám Phong Nông Nghiệp Chuyên viên tamtv@vinhphuc.gov.vn
75 Nguyễn Thị Hồng Thu Phong Nông Nghiệp Cán bộ hợp đồng thunth@vinhphuc.gov.vn
76 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phong Nông Nghiệp Cán bộ hợp đồng thuyntt6@vinhphuc.gov.vn
77 Nguyễn Quốc Huân Phòng Tài chính - Kế hoạch Cán bộ hợp đồng huannq2@vinhphuc.gov.vn
78 Trần Thị Thanh Tâm Phòng Tài chính - Kế hoạch Trưởng phòng tamttt2@vinhphuc.gov.vn
79 Dương Thị Kiều Trang Phòng Tài chính - Kế hoạch Phó Trưởng phòng trangdtk@vinhphuc.gov.vn
80 Lê Văn Thực Phòng Tài chính - Kế hoạch Phó Trưởng phòng thuclv@vinhphuc.gov.vn
81 Phạm Bá Anh Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên anhpb@vinhphuc.gov.vn
82 Kim Thị Sản Phòng Tài chính - Kế hoạch Cán bộ hợp đồng sankt@vinhphuc.gov.vn
83 Nguyễn Thị Thanh Nga Phòng Tài chính - Kế hoạch Cán bộ hợp đồng ngantt2@vinhphuc.gov.vn
84 Nguyễn Văn Điểm Phòng Tài chính - Kế hoạch Cán bộ hợp đồng diemnv@vinhphuc.gov.vn
85 Lưu Văn Thuyết Phòng Thanh tra Chánh Thanh tra thuyetlv@vinhphuc.gov.vn
86 Nguyễn Tuấn Hiệp Phòng Thanh tra Phó Chánh Thanh tra hiepnt2@vinhphuc.gov.vn
87 Nguyễn Thị Thúy Phòng Thanh tra Chuyên viên thuynt12@vinhphuc.gov.vn
88 Diệp Thị Kim Duyên Phòng Thanh tra Cán bộ hợp đồng duyendtk@vinhphuc.gov.vn
89 Lưu Văn Nam Phòng Tư pháp Thanh tra viên namlv@vinhphuc.gov.vn
90 Nguyễn Xuân Trường Phòng Tư pháp Trưởng phòng truongnx4@vinhphuc.gov.vn
91 Nguyễn Huy Hồng Phòng Tư pháp Phó trưởng phòng hongnh@vinhphuc.gov.vn
92 Nguyễn T.Xuân Hồng Phòng Tư pháp Phó trưởng phòng hongntx@vinhphuc.gov.vn
93 Trương Thành Nam Phòng Tư pháp Chuyên viên namtt@vinhphuc.gov.vn
94 Hoàng Quang Quyền Phòng Văn hóa    quyenhq@vinhphuc.gov.vn
95 Nguyễn Toàn Thắng Phòng Văn hoá Thông tin Chuyên viên thangnt2@vinhphuc.gov.vn
96 Lưu Xuân Hồng Phòng Văn hoá Thông tin viên chức honglx@vinhphuc.gov.vn
97 Trần Văn Bình Phòng Văn hoá Thông tin viên chức binhtv3@vinhphuc.gov.vn
98 Lê Thuỳ Lăng Phòng Văn hoá Thông tin Cán bộ hợp đồng langlt@vinhphuc.gov.vn
99 Nguyễn Thị Tính Phòng Văn hoá Thông tin Cán bộ hợp đồng tinhnt2@vinhphuc.gov.vn
100 Nguyễn Thị Hải Yến Phòng Văn hoá Thông tin Cán bộ hợp đồng yennth2@vinhphuc.gov.vn
101 Bùi Ngọc Đạo Phòng Y tế Phó phòng Y tế daobn@vinhphuc.gov.vn
102 Nguyễn Thị P Thảo Phòng Y tế Cán sự thaontp2@vinhphuc.gov.vn
103 Nguyễn Ngọc Bộ Phòng  Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng bonn@vinhphuc.gov.vn
104 Bùi Thị Hoàng Yến Phòng  Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên yenbth@vinhphuc.gov.vn
105 Nguyễn Duy Thuỷ Long Phòng  Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên longndt@vinhphuc.gov.vn
106 Nguyễn Hữu Mạnh Phòng  Tài nguyên và Môi trường Phó phòng manhnh2@vinhphuc.gov.vn
107 Nguyễn Thị Hiền Phòng  Tài nguyên và Môi trường Phó phòng hiennt4@vinhphuc.gov.vn
108 Nguyễn Viết Hùng Phòng  Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên hungnv11@vinhphuc.gov.vn
109 Phạm Ngọc Trâm Phòng  Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên trampn@vinhphuc.gov.vn
110 Nguyễn Duy Trường Phòng  Tài nguyên và Môi trường Cán bộ hợp đồng truongnd@vinhphuc.gov.vn
111 Trịnh T.Thanh Nguyệt Phòng  Tài nguyên và Môi trường Cán bộ hợp đồng nguyettt@vinhphuc.gov.vn
112 Nguyễn Văn Dũng Trạm Khuyến nông Trưởng trạm dungnv11@vinhphuc.gov.vn
113 Nguyễn Thị Hải Anh Trạm Khuyến nông P Trưởng trạm KN anhnth@vinhphuc.gov.vn
114 Phan Thị Hương Trạm Khuyến nông Chuyên viên huongpt2@vinhphuc.gov.vn
115 Hà Quỳnh Lương Trạm Khuyến nông Kỹ sư luonghq@vinhphuc.gov.vn
116 Khổng T. Phương Thảo Trạm Khuyến nông Kỹ sư thaoktp@vinhphuc.gov.vn
117 Nguyễn Thị Nhung Trạm Khuyến nông Kỹ sư nhungnt6@vinhphuc.gov.vn
118 Nguyễn Thị Thảo Trạm Khuyến nông Kế toán viên thaont3@vinhphuc.gov.vn
119 Nghiêm Thị Khánh Hoà Trạm Khuyến nông Cán bộ hợp đồng hoantk@vinhphuc.gov.vn
120 Nguyễn Duy Hiền Trạm Khuyến nông Cán bộ hợp đồng hiennd@vinhphuc.gov.vn
121 Phùng Ngọc Lâm Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Giám đốc lampn@vinhphuc.gov.vn
122 Lê Xuân Điệp Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Phó Giám đốc dieplx@vinhphuc.gov.vn
123 Nguyễn Thị Mai Ngân Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  viên chức nganntm@vinhphuc.gov.vn
124 Phạm Bá Bính Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Cán bộ hợp đồng binhpb@vinhphuc.gov.vn
125 Nguyễn Khả Hoàn Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Phó Giám đốc hoannk2@vinhphuc.gov.vn
126 Đào Mai Oanh Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Phó Giám đốc oanhdm@vinhphuc.gov.vn
127 Vũ Như Hương Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Kế toán viên huongvn@vinhphuc.gov.vn
128 Lỗ Nguyên Vũ Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Cán bộ hợp đồng vuln@vinhphuc.gov.vn
129 Nguyễn Thuỳ Khánh Trung Tâm văn hóa thông tin thể thao  Cán bộ hợp đồng khanhnt2@vinhphuc.gov.vn
130 Phạm Thị Hồng Hải Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Giám đốc haipth@vinhphuc.gov.vn
131 Vũ Ngọc Dũng Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Chuyên viên dungvn@vinhphuc.gov.vn
132 Vũ Xuân Ba Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Chuyên viên bavx@vinhphuc.gov.vn
133 Tạ Văn Tùng Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Chuyên viên tungtv@vinhphuc.gov.vn
134 Nguyễn Thị Hạnh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Kỹ sư hanhnt5@vinhphuc.gov.vn
135 Trần Thị Huyến Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Kỹ sư huyentt2@vinhphuc.gov.vn
136 Lăng Thị Mỹ Hằng Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Cán bộ hợp đồng hangltm@vinhphuc.gov.vn
137 Bùi Đức Mậu Văn  phòng Chuyên viên maubd@vinhphuc.gov.vn
138 Phạm Thanh Hải Văn  phòng Chánh Văn phòng haipt@vinhphuc.gov.vn
139 Nguyễn Thị Toán Văn  phòng Phó Chánh văn  phòng toannt@vinhphuc.gov.vn
140 Nguyễn Xuân Hải Văn  phòng Phó  Chánh văn  phòng hainx2@vinhphuc.gov.vn
141 Lưu Hồng Việt Văn  phòng Chuyên viên vietlh@vinhphuc.gov.vn
142 Nguyễn Đức Hiếu Văn  phòng Chuyên viên hieund4@vinhphuc.gov.vn
143 Nguyễn Hữu Thuần Văn  phòng Chuyên viên thuannh@vinhphuc.gov.vn
144 Nguyễn Thị Dung Văn  phòng Phó chánh văn phòng dungnt8@vinhphuc.gov.vn
145 Lê Thị Thu Hương Văn  phòng Chuyên viên huongltt2@vinhphuc.gov.vn
146 Nguyễn Ngọc Ty Văn  phòng Cán sự tynn@vinhphuc.gov.vn
147 Nguyễn Thị Thái Văn  phòng Nhân viên thaint@vinhphuc.gov.vn
148 Lương Văn Hoan Văn  phòng Cán bộ hợp đồng hoanlv2@vinhphuc.gov.vn
149 Nguyễn Chí Quất Văn  phòng Cán bộ hợp đồng quatnc@vinhphuc.gov.vn
150 Bùi Thị Minh Thu Văn  phòng Cán bộ hợp đồng thubtm@vinhphuc.gov.vn
151 Lương Thị Định Văn  phòng Cán bộ hợp đồng dinhlt@vinhphuc.gov.vn
152 Ng. Thị Thu Hương Văn  phòng Cán bộ hợp đồng huongntt10@vinhphuc.gov.vn
153 Phạm  Hằng Nga Văn  phòng Cán bộ hợp đồng ngaph@vinhphuc.gov.vn
154 Trần Thị Hằng Văn  phòng Cán bộ hợp đồng hangtt3@vinhphuc.gov.vn
 
 

 

06/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images