Xã , Thị Trấn trên địa bàn

Xã Phú Xuân

XÃ PHÚ XUÂN
I.     Đảng ủy: xã Phú Xuân
1.     Số điện thoại: …………  ; Địa chỉ Email: ………….
2.     Họ tên, chức danh Đ/c Bí thư: Nguyễn Văn Thủy
- Số điện thoại: 091 454 1965
- Địa chỉ Email: xuanthuypxbx09@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Chung
3. Họ tên, chức danh Đ/c Phó Bí thư: Nguyễn Tiến Năm
- Số điện thoại: 096 917 1695
- Địa chỉ Email: ……..
- Lĩnh vực phụ trách: Các tổ chức chính trị xã hội.
  
II.     UBND xã:  Phú Xuân
1.     Số điện thoại: 0211 3866 146 ; Địa chỉ Email: honghanhcn1989@gmail.com
2.     Họ tên, chức danh Đ/c Chủ tịch: Nguyễn Văn Mậu
- Số điện thoại:  096 733 9817
- Địa chỉ Email: ………………
- Lĩnh vực phụ trách: Chung
3. Họ tên, chức danh Đ/c Phó Chủ tịch: Trần Văn Huyên
- Số điện thoại: 097 940 2864
- Địa chỉ Email: ……..
 
- Lĩnh vực phụ trách:  Văn hóa xã hội - NNNT
23/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images