Xã , Thị Trấn trên địa bàn

Xã Sơn Lôi

***
XÃ SƠN LÔI
 
I. Đảng ủy xã
- Số điện thoại: 02113 899 303
- Địa chỉ gmail: dusonloibxvp@gmail.com
1. Họ tên đ/c Bí thư: Nguyễn Như Tâm
- Số điện thoại: 0912023922
- Địa chỉ Gmail:Nguyennhutambx@gmai.com
 
2. Họ tên đ/c Phó bí thư:  Đặng Văn Thưởng 
- Số điện thoại: 0978523949
- Địa chỉ gmail: dusonloibxvp@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách công tác đảng
 
II. Hội đồng nhân dân xã
1. Chủ tịch:  Đặng Văn Thưởng
2. Họ tên đ/c Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Ninh
- Số điện thoại: 0916 926076
- Địa chỉ Gmail:ninhtbxh@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách công tác HĐND
 
III. UBND xã
Số điện thoại: 02113 866 084
Địa chỉ Gmail: ubndsonloi02113866084@gmail.com
 
1. Họ tên đ/c Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Ngọc Sơn
- Số điện thoại: 0904729629
- Địa chỉ Gmail: ngocson102629@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: KT – Xây dựng-TNMT.Nông nghiệp -ANQP
 
2. Họ tên đ/c Phó Chủ tịch UBND xã: Dương Văn Bằng 
- Số điện thoại: 0966558084
- Địa chỉ Gmail:bngdv2@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: VH-XH – hành chính – giải quyết khiếu nại tố cáo
3. Họ tên đ/c Phó Chủ tịch UBND xã: Phan Thanh Quang
-Lĩnh vực phụ trách: Địa chính -XD, KT
 
IV. Đặc điểm, vị trí địa lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị
Sơn Lôi là một xã trung du, có vị trí nằm ở phía Đông nam huyện Bình Xuyên cách trung tâm huyện 3km. Diện tích đất tự nhiên 959,08ha; dân số  9925 khẩu, 2490 hộ; trong xã có 02 họ giáo với 1152  khẩu chiếm 11,6% dân số toàn xã. Đảng bộ có 13 chi bộ với 234 đảng viên; có 06 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ cơ quan xã, 01 chi bộ Quân sự xã.
Toàn xã có 6 thôn, thôn đông dân nhất 2016 người, thôn ít dân nhất 1.053 người; các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả.
Tình hình kinh tế chính trị ổn định thu nhập đầu ngườ hằng năm đều tăng, Đảng bộ và chính quyền nhiều năm liền được công nhận là trong sạch vững mạnh.
 
14/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)