Phòng ban chuyên môn

VĂN PHÒNG ỦY BAN

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN
Số điện thoại: 02113. 866. 440
Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn
 
 
1.Đồng chí: Phạm Thanh Hải – HUV- Chánh Văn phòng  
- Số điện thoại: 0211.3866.363
- Địa chỉ Email: haipt@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Văn phòng UBND huyện.
 
2. Đồng chí : Nguyễn Xuân Hải - Phó chánh văn phòng
- Số điện thoại: 02113.898.313
- Địa chỉ Email: hainx2@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Ban tiếp công dân; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp xúc cử tri HĐND các cấp; mảng dân tộc.
 
3. Đồng chí :Nguyễn Thị Toán - Phó Chánh Văn phòng  
- Số điện thoại: 0211.3592.556
- Địa chỉ Email: toannt@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Bộ phận Một cửa UBND huyện.
 
4. Đồng chí :Nguyễn Thị Dung - Phó Chánh Văn phòng  
- Số điện thoại: 0211.3592.777
- Địa chỉ Email: dungnt8@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực Tổng hợp; Ngoại vụ; Công nghệ thông tin; Phòng cháy chữa cháy; Quản trị hành chính văn phòng.
 
13/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156